นายไกวัลย์ โรจนานุกูล
ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 12
เมนูหลัก
  หน้าแรก
  อัตรากำลัง
  นามานุเคราะห์
  หน้าที่-ภาระกิจ
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  การฝึกอบรมบุคลากรส่วนท้องถิ่น
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
  การจัดการเรียนรู้ (knowledge Management)
  แบบมาตรฐานงานบูรณะปี 54
  ดาวน์โหลด
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ร่วมสังเกตขั้นตอนการก่อสร้าง
  ระบบการติดตามรายงาน สทช.12
  อัลบั้มรูปภาพ
  ผู้ดูแลระบบ
ลิงค์
ปฏิทิน
Untitled Document
เพลงสทช. 12
ออนไลน์
ออนไลน์ขณะนี้ Untitled Document 1 คน
IP : 54.91.45.143
ทั้งหมด Untitled Document 65064 คน
ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2552
รายงานการประชุม
ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
ประจำเดือนมิถุนายน 2557
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
ประจำเดือนกรกฎาคม 2556
ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 - 2 ธันวาคม 2557 รายละเอียด [คลิ๊ก]
[18 พ.ย. 57]
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย สข.4037 แยกทางหลวงหมายเลข 4135 - บ้านทุ่งนามะพร้าว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด [คลิ๊ก]
[18 พ.ย. 57]
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างสะพานข้ามคลองระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ความยาว 70.00 เมตร (ครั้งที่2)
[14 พ.ย. 57]
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)สาย สข.4009 แยกทางหลวงหมายเลข4083 - บ้านกระแสสินธุ์ อำเภอระโนด,กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร รายละเอียด [คลิ๊ก]
[13 พ.ย. 57]
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉาบผิวลาดยางพาราสเลอรี่ซีล สาย สข.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 407 - บ้านทุ่งหวัง อำเภอหาดใหญ่,เมือง จังหวัดสงขลา ระยะทาง 4.725 กิโลเมตร รายละเอียด [คลิ๊ก]
[12 พ.ย. 57]
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สข.2030 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - บ้านควนขี้แรด อำเภอนาหม่อม,จะนะ จังหวัดสงขลา ระยะทาง 1.175 กิโลเมตร รายละเอียด [คลิ๊ก]
[12 พ.ย. 57]
จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)สาย สข.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 4083 - บ้านกระแสสินธุ์ อำเภอระโนด,กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด [คลิ๊ก]
[07 พ.ย. 57]
จ้างเหมาฉาบผิวลาดยางพาราสเลอรี่ซีล สาย สข.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 407 - บ้านทุ่งหวัง อำเภอหาดใหญ่,เมือง จังหวัดสงขลา ระยะทาง 4.725 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด [คลิ๊ก]
[06 พ.ย. 57]
จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สข.2030 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - บ้านควนขี้แรด อำเภอนาหม่อม,จะนะ จังหวัดสงขลา ระยะทาง 1.175 กิโลเมตร ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด [คลิ๊ก]
[06 พ.ย. 57]
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย นศ.3053 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - เขตเทศบาลระโนด(ตอนสงขลา) อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา รายละเอียด [คลิ๊ก]
[31 ต.ค. 57]
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ความยาว 70.00 เมตร รายละเอียด [คลิ๊ก]
[31 ต.ค. 57]
จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย นศ.3053 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - เขตเทศบาลระโนด(ตอนสงขลา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด [คลิ๊ก]
[24 ต.ค. 57]
ประกวดราคาซื้อส่วนต่อเพิ่มความยาวสะพานเหล็กสำเร็จรูป ชนิดถอดประกอบได้ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด [คลิ๊ก]
[22 ต.ค. 57]
จ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ความยาว 70.00 เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด [คลิ๊ก]
[22 ต.ค. 57]
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) จำนวน 3 รายการ รายละเอียด [คลิ๊ก]
[21 ต.ค. 57]
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาบำรุงทางสายหลัก ซ่อมสร้างผิวทาง AC (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย สข.4014 แยก ทล.4111 - บ้านบ่อทราย อ.ควนเนียง,สิงหนคร จ.สงขลา รายละเอียด [คลิ๊ก]
[21 ต.ค. 57]
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ครั้งที่ 4/2557 วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมสำนักทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) รายละเอียด [คลิ๊ก]
[11 ก.ย. 57]
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ นายดรุณ แสงฉาย รทช. ได้เป็นประธาน เปิดการสัมมนาฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเครือข่ายของกรมทางหลวงชนบท ในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เพื่อร่วมสร้าง วัฒนธรรมด้านความปลอดภัย รายละเอียด [คลิ๊ก]
[03 ก.ย. 57]
ข้อมูลพิกัดตำแหน่งแหล่งวัสดุและราคา ที่ใช้ในการประมาณราคางานทางและสะพานของสำนักทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) ประจำไตรมาสที่ 3 รายละเอียด [คลิ๊ก]
[03 ก.ย. 57]
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผส.ทช.ที่ 12 มอบหมายให้นายลัทธวุฒิ สุขจุล ผอ.กวท.จัดประชุมหารือแนวทางในการจัดทำแผนงานประจำปี 2559 รายละเอียด [คลิ๊ก]
[22 ส.ค. 57]
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผส.ทช.ที่ 12 มอบหมายให้นายวโรภาส แสงพายัพ ผอ.ส่วนบูรณะ นำคณะอนุกรรมการส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช.ในพื้นที่ จ.ยะลา รายละเอียด [คลิ๊ก]
[20 ส.ค. 57]
เมื่ิอวันที่ 8 สิงหาคม 2557 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผส.ทช.ที่ 12 พร้อมด้วยนายวโรภาส แสงพายัพ ผอ.ส่วนบูรณะ ลงพื้นที่ตรวจงานสาย สข.4022 แยก ทล.4083 - บ.คลองแดน โดยมีนายศุภวัฒน์ กาญจนรัตน์ เป็นผู้ควบคุมงาน รายละเอียด [คลิ๊ก]
[15 ส.ค. 57]
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผส.ทช.ที่ 12 ได้มอบหมายให้นายบวร สร้อยเสริมทรัพย์ ผอ.ส่วนเครื่องกล และเจ้าหน้าที่ส่วนเครื่องกล จัดทำอัฒจรรย์ เพื่อไว้ใช้ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในหน่วยงาน รายละเอียด [คลิ๊ก]
[07 ส.ค. 57]
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผส.ทช.ที่ 12 พร้อมด้วยนายวโรภาส แสงพายัพ ผอ.ส่วนบูรณะ นายบวร สร้อยเสริมทรัพย์ ผอ.ส่วนเครื่องกล ลงพื้นที่ จ.สตูล โดยมีนายโกศล กาญจโนภาส ผอ.ทจช.สตูล ให้การต้อนรับ รายละเอียด [คลิ๊ก]
[31 ก.ค. 57]
เมืื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2557 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผส.ทช.ที่ 12 ลงพื้นที่ครวจติดตามงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ของศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทนาทวี ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2557 นี้ รายละเอียด [คลิ๊ก]
[29 ก.ค. 57]
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผส.ทช.ที่ 12 มอบหมายให้นายลัทธวุฒิ สุขจุล ผอ.กวท.นายวโรภาส แสงภายัพ ผอ.สบณ.พร้อมนายนนท์ทัช ยันตรกิจ นายช่างโยธาชำนาญงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างถนนสายบ้านวังไทร - บ้านในหลง รายละเอียด [คลิ๊ก]
[15 ก.ค. 57]
เมื่อวันที่ 7-9 ก.ค. 2557 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผส.ทช.ที่ 12 ได้มอบหมายให้นายบวร สร้อยเสริมทรัพย์ ผอ.ส่วนเครื่องกล เจ้าหน้าที่ สทช.ที่ 12 พร้อมทั้้งเจ้าหน้าที่ ทชจ.ในเขต เข้ารับการฝึกอบรมการใช้เครื่องจักรและการบำรุงรักษา รายละเอียด [คลิ๊ก]
[10 ก.ค. 57]
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 นายนิเวศ ชาญปราณีต เจ้าหน้าที่จาก สวว.และนายจงรักษ์ ส่งศรี ตัวแทน สตว.ได้ลงพื้นที่ จ.สงขลา เพื่อสุ่มตรวจงานของส่วนบูรณะ ซึ่งผลการตรวจสอบปรากฏว่าผ่านข้อกำหนด รายละเอียด [คลิ๊ก]
[23 มิ.ย 57]
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผส.ทช.ที่ 12 มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานไฟฟ้าสาย สต.3019 แยก ทล.416 - บ.สาคร รายละเอียด [คลิ๊ก]
[19 มิ.ย 57]
 
ร่างประกาศ TOR
 
 
ประกาศประกวดราคา
 
 
 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 12(สงขลา) เลขที่ 156 หมู่ที่ 6 ถ.ทุ่งควนจีน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์ 074-251159 , โทรสาร 074-251159