นายไกวัลย์ โรจนานุกูล
ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 12
เมนูหลัก
  หน้าแรก
  อัตรากำลัง
  นามานุเคราะห์
  หน้าที่-ภาระกิจ
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  การฝึกอบรมบุคลากรส่วนท้องถิ่น
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
  การจัดการเรียนรู้ (knowledge Management)
  แบบมาตรฐานงานบูรณะปี 54
  ดาวน์โหลด
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ร่วมสังเกตขั้นตอนการก่อสร้าง
  ระบบการติดตามรายงาน สทช.12
  อัลบั้มรูปภาพ
  ผู้ดูแลระบบ
ลิงค์
ปฏิทิน
Untitled Document
เพลงสทช. 12
ออนไลน์
ออนไลน์ขณะนี้ Untitled Document 1 คน
IP : 107.20.91.81
ทั้งหมด Untitled Document 57282 คน
ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2552
รายงานการประชุม
ประจำเดือนมิถุนายน 2557
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
ประจำเดือนกรกฎาคม 2556
ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผส.ทช.ที่ 12 มอบหมายให้นายลัทธวุฒิ สุขจุล ผอ.กวท.นายวโรภาส แสงภายัพ ผอ.สบณ.พร้อมนายนนท์ทัช ยันตรกิจ นายช่างโยธาชำนาญงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างถนนสายบ้านวังไทร - บ้านในหลง รายละเอียด [คลิ๊ก]
[15 ก.ค. 57]
เมื่อวันที่ 7-9 ก.ค. 2557 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผส.ทช.ที่ 12 ได้มอบหมายให้นายบวร สร้อยเสริมทรัพย์ ผอ.ส่วนเครื่องกล เจ้าหน้าที่ สทช.ที่ 12 พร้อมทั้้งเจ้าหน้าที่ ทชจ.ในเขต เข้ารับการฝึกอบรมการใช้เครื่องจักรและการบำรุงรักษา รายละเอียด [คลิ๊ก]
[10 ก.ค. 57]
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 นายนิเวศ ชาญปราณีต เจ้าหน้าที่จาก สวว.และนายจงรักษ์ ส่งศรี ตัวแทน สตว.ได้ลงพื้นที่ จ.สงขลา เพื่อสุ่มตรวจงานของส่วนบูรณะ ซึ่งผลการตรวจสอบปรากฏว่าผ่านข้อกำหนด รายละเอียด [คลิ๊ก]
[23 มิ.ย 57]
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผส.ทช.ที่ 12 มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานไฟฟ้าสาย สต.3019 แยก ทล.416 - บ.สาคร รายละเอียด [คลิ๊ก]
[19 มิ.ย 57]
เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2557 สทช.12 ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามงานและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ สทช.ที่ 3 , 11 และ 12 เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียด [คลิ๊ก]
[16 มิ.ย 57]
เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน 2557 นายชาญชัย สุวิสุทธะกุล และนางปาริชาติ คชรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 8 (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) รายละเอียด [คลิ๊ก]
[16 มิ.ย 57]
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผส.ทช.ที่ 12 พร้อมด้วย นายวโรภาส แสงพายัพ ผอ.สบณ.เข้าตรวจสอบงานระหว่างดำเนินการ สาย สข.4040 แยก ทล.4135 - บรรจบ ทล.4145 อ.คลองหอยโข่ง, สะเดา จ.สงขลา รายละเอียด [คลิ๊ก]
[04 มิ.ย 57]
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผส.ทช.ที่ 12 ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานซ่อมสร้างบำรุงทางสายหลัก สาย ยล.3006 แยก ทล.410 - บ.คอกช้าง อ.เบตง จ.ยะลา ปัจจุบันอยู่ระหว่างงานขยายไหล่ทาง รายละเอียด [คลิ๊ก]
[30 พ.ค. 57]
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผส.ทช.ที่ 12 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการประกอบติดตั้งสะพานเหล็กสำเร็จรูป เพื่อไว้ใช้แก้ไขปัญหาในการเดินทางของประชาชน ช่วงเกิดอุทกภัย และภัยธรรมชาติต่าง ๆ รายละเอียด [คลิ๊ก]
[29 พ.ค. 57]
 
ร่างประกาศ TOR
 
 
ประกาศประกวดราคา
 
 
 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 12(สงขลา) เลขที่ 156 หมู่ที่ 6 ถ.ทุ่งควนจีน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์ 074-251159 , โทรสาร 074-251159