นายไกวัลย์ โรจนานุกูล
ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 12
เมนูหลัก
  หน้าแรก
  อัตรากำลัง
  นามานุเคราะห์
  หน้าที่-ภาระกิจ
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  การฝึกอบรมบุคลากรส่วนท้องถิ่น
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
  การจัดการเรียนรู้ (knowledge Management)
  แบบมาตรฐานงานบูรณะปี 54
  ดาวน์โหลด
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ร่วมสังเกตขั้นตอนการก่อสร้าง
  ระบบการติดตามรายงาน สทช.12
  อัลบั้มรูปภาพ
  ผู้ดูแลระบบ
ลิงค์
ปฏิทิน
Untitled Document
เพลงสทช. 12
ออนไลน์
ออนไลน์ขณะนี้ Untitled Document 1 คน
IP : 54.235.36.164
ทั้งหมด Untitled Document 50998 คน
ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2552
รายงานการประชุม
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
ประจำเดือนกรกฎาคม 2556
ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผส.ทช.ที่ 12 เป็นประธานในการเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 โดยจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่ประจำศูนย์ ณ สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับ สนง.ทชจ.ในเขตพื้นที่ รายละเอียด [คลิ๊ก]
[11 เม.ย 57]
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผส.ทช.ที่12 เป็นประธานในพิธีเปิดใช้สะพานคลองแหอย่างเป็นทางการ โดยร่วมกับนายอนันต์ การันสันติ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห รายละเอียด [คลิ๊ก]
[11 เม.ย 57]
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผส.ทช.ที่ 12 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 โดยมีนายวโรภาส แสงพายัพ ผอ.สบณ.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม รายละเอียด [คลิ๊ก]
[09 เม.ย 57]
เมื่อวันที่ 3 - 4 เมษายน 2557 นายสุธรรม ชมชื่น ผอ.วิเคราะห์วิจัยและพัฒนา ประธานคณะอนุกรรมการฯส่วนกลาง ลงพื้นที่ตรวจเอกลักษณ์ทางในเขตรับผิดชอบของ สทช.12 (สงขลา) เพื่อติดตามประเมินผลคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท รายละเอียด [คลิ๊ก]
[09 เม.ย 57]
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 นายสุธรรม ชมชื่น ผอ.สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา ปรธานครธอนุกรรมการฯ (ส่วนกลาง) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเอกลักษณ์ทาง ทช.ในเขตพื้นที่ สทช.12 รายละเอียด [คลิ๊ก]
[03 เม.ย 57]
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผส.ทช.ที่ 12 มอบหมายให้นายนนท์ทัช ยันตรกิจ นายช่างโยธาชำนาญงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้างาน โครงการถนนสายบ้านวังไทร จ.ยะลา รายละเอียด [คลิ๊ก]
[03 เม.ย 57]
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผส.ทช.ที่ 12 มอบหมายให้นายประดลม อรัญเวศ กรรมการตรวจการจ้าง นายโชติ โกศัยพัฒน์ ผู้ควบคุมงาน พร้อมด้วยนายจงรักษ์ ส่งศรี นายช่างโยธาชำนาญงาน เข้าทดสอบชั้นหินคลุกสาย สต.3005 แยก ทล.406 - บ้านทุ่ง รายละเอียด [คลิ๊ก]
[28 มี.ค. 57]
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผส.ทช.ที่ 12 ได้มอบหมายให้นางสาวปิญาภา ศรีมณี และนายวัลลภ มูสิกะเจริญ นำคณะ สตง.15 ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนสาย สข.4040 แยก ทล.4135 - บรรจบ ทล.4145 อ.สะเดา คลองหอยโข่ง จ.สงขลา รายละเอียด [คลิ๊ก]
[28 มี.ค. 57]
 
ร่างประกาศ TOR
 
 
ประกาศประกวดราคา
 
 
 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 12(สงขลา) เลขที่ 156 หมู่ที่ 6 ถ.ทุ่งควนจีน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์ 074-251159 , โทรสาร 074-251159