home

คณะอนุกรรมการส่วนภูมิภาค สทช.12 ลงพื้นที่ตรวจติดตามเอกลักษณ์ทางทช. ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 22-24 สิงหาคม 2559 นายโชค นวลได้ศรี ผส.ทช.ที่ 12 มอบหมายให้คณะอนุกรรมการส่วนภูมิภาคลงพื้นที่ ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ : 25 ส.ค. 2559 13:15

ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ สทช.12 ตรวจสอบคุณภาพ

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 นายจงรักษ์ ส่งศรี นายช่างโยธาชำนาญงาน หัวหน้าหน่วยทดสอบคุณภาพงานทาง พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่โครงการก่อสร้าง สายแยกทางหลวง 4113 - บ้านลาแล อ.นาทวี จ.สงขลา อ.กาบัง จ.ยะลา เพื่อทดสอบคุณภาพงานก่อสร้างชั้นรองพื้นทาง

วันที่ : 19 ส.ค. 2559 13:30

สทช.12 ร่วมถวาายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 12 สิงหาคม 2559 นายโชค นวลได้ศรี ผส.ทช.ที่ 12 มอบหมายให้นายนนท์ทัช ยันตรกิจ นายช่างโยธาชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหา มหาราชินี ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา

วันที่ : 19 ส.ค. 2559 13:15

สอร.ร่วม สทช.12 อบรมพนักงานขับฯ 4 สำนัก

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 นายโชค นวลได้ศรี ผส.ทช.ที่ 12 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรด้านพนักงานขับเครื่องจักรกล รุ่นที่ 1/2559 " ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)

วันที่ : 19 ส.ค. 2559 13:00

สทช.ที่ 12 (สงขลา) เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การซ่อม และการ overhual เครื่องยน ต์ MISUBISHI รุ่น 6D14A "

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นายโชค นวลได้ศรี  ผส.ทช.ที่ 12 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "การซ่อม และการ overhual เครื่องยน ต์ MISUBISHI รุ่น 6D14A " ซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการซ่อมเครื่องจักร ของสำนัก ฯ และแขวงทางหลวงชนบทในเขต

วันที่ : 14 ก.ค. 2559 15:15

ข่าวทั้งหมด
logo
ร่างประกาศจ้างเหมาบูรณะผิวทางคอนกรีต (โดยวิธี ฉีดสาร Polyurethane PU เพื่อแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของผิวจราจร) สาย สข.1008 แยก ทล.4 - ถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 30 ก.ย. 2559 11:48

logo
ร่างประกาศจ้างเหมาก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเเลข 4 ทางหลวงหมายเลข 4054 เลียบแนวชายแดน อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

วันที่ : 27 ก.ย. 2559 13:48

logo
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านลิจิง - บ้านลาตอซูแก ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา ระยะทาง 4.550 กิโลเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 27 ก.ย. 2559 09:44

logo
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - ทางหลวงหมายเลข 4054 เลียบแนวชายแดน อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ระยะทาง 17.000 กิโลเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 21 ก.ย. 2559 16:01

logo
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนสายบ้านลิจิง - บ้านลาตอซูแก ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 19 ก.ย. 2559 12:14

logo
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนสายบ้านลิจิง - บ้านลาตอซูแก ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 19 ก.ย. 2559 11:58

logo
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย สข.4026 แยก ทล.4287 - น้ำตกโตนงาช้าง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 31 ส.ค. 2559 10:27

logo
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง AC (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย สข.3025 แยก ทล.408 - บ้านบางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา ระยะทาง 2.250 กิโลเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 31 ส.ค. 2559 10:26

logo
ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย สข.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 407 - บ้านแขยง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 30 ส.ค. 2559 15:14

logo
ประกวดราคาเหมาก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงชนบท สข.4037 - บ้านเขานุ้ย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระยะทาง 5.360 กิโลเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 30 ส.ค. 2559 15:11

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
ประชาสัมพันธ์1

ประชาสัมพันธ์1ประชาสัมพันธ์1ประชาสัมพันธ์1ประชาสัมพันธ์1

วันที่ : 10 เม.ย. 2556 14:30

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม

 

home