นายไกวัลย์ โรจนานุกูล
ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 12
เมนูหลัก
  หน้าแรก
  อัตรากำลัง
  นามานุเคราะห์
  หน้าที่-ภาระกิจ
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  การฝึกอบรมบุคลากรส่วนท้องถิ่น
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
  การจัดการเรียนรู้ (knowledge Management)
  แบบมาตรฐานงานบูรณะปี 54
  ดาวน์โหลด
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ร่วมสังเกตขั้นตอนการก่อสร้าง
  ระบบการติดตามรายงาน สทช.12
  อัลบั้มรูปภาพ
  ผู้ดูแลระบบ
ลิงค์
ปฏิทิน
Untitled Document
เพลงสทช. 12
ออนไลน์
ออนไลน์ขณะนี้ Untitled Document 1 คน
IP : 54.146.190.193
ทั้งหมด Untitled Document 72366 คน
ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2552
รายงานการประชุม
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
ประจำเดือนมิถุนายน 2557
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
ประจำเดือนกรกฎาคม 2556
ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รายละเอียด [คลิ๊ก]
[21 ม.ค. 58]
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 นายวัชรพันธ์ ถาวโรฤทธิ์ ผอ.ทชจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานซ่อมบำรุงปกติ รอบที่ 1 ปี 2558 รายละเอียด [คลิ๊ก]
[15 ม.ค. 58]
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผส.ทช.ที่ 12 เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการจัดการงบประมาณฟื้นฟูทางหลวงชนบทเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ ณ ห้องประชุม สทช.ที่ 12 (สงขลา) รายละเอียด [คลิ๊ก]
[08 ม.ค. 58]
เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2557 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผส.ทช.ที่ 12 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมเทศกาลปีใหม่ 2558 พร้อมทั้งเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค.57 - 5 ม.ค.58 รายละเอียด [คลิ๊ก]
[30 ธ.ค. 57]
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผส.ทช.ที่ 12 ลงพื้นที่ช่วยเหลืผู้ประสบอุทกภัย สาย สข.4040 แยก ทล.4135 - บรรจบ ทล.4145 อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา โดยได้นำสิ่งของปแจกจ่ายประชาชน ณ เทศบาล ต.โคกม่วง รายละเอียด [คลิ๊ก]
[29 ธ.ค. 57]
เมื่อวันที่ 13 -19 ธันวาคม 2557 นายไกวัลย์ โรจานุกูล ผส.ทช.12 มอบหมายให้นายวโรภาส แสงพายัพ ผอ.ส่วนบูรณะ ลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วในเขตพื้นที่ จ.สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พร้อมทั้งได้เข้าซ่อมแซมฉุกเฉินเบื้องต้น รายละเอียด [คลิ๊ก]
[19 ธ.ค. 57]
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผส.ทช.ที่ 12 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ณ.โรงแรมพาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รายละเอียด [คลิ๊ก]
[18 ธ.ค. 57]
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ นายดรุณ แสงฉาย รทช. ได้เป็นประธาน เปิดการสัมมนาฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเครือข่ายของกรมทางหลวงชนบท ในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เพื่อร่วมสร้าง วัฒนธรรมด้านความปลอดภัย รายละเอียด [คลิ๊ก]
[03 ก.ย. 57]
ข้อมูลพิกัดตำแหน่งแหล่งวัสดุและราคา ที่ใช้ในการประมาณราคางานทางและสะพานของสำนักทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) ประจำไตรมาสที่ 3 รายละเอียด [คลิ๊ก]
[03 ก.ย. 57]
 
ร่างประกาศ TOR
 
 
ประกาศประกวดราคา
 
 
 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 12(สงขลา) เลขที่ 156 หมู่ที่ 6 ถ.ทุ่งควนจีน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์ 074-251159 , โทรสาร 074-251159