นายไกวัลย์ โรจนานุกูล
ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 12
เมนูหลัก
  หน้าแรก
  อัตรากำลัง
  นามานุเคราะห์
  หน้าที่-ภาระกิจ
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  การฝึกอบรมบุคลากรส่วนท้องถิ่น
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
  การจัดการเรียนรู้ (knowledge Management)
  แบบมาตรฐานงานบูรณะปี 54
  ดาวน์โหลด
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ร่วมสังเกตขั้นตอนการก่อสร้าง
  ระบบการติดตามรายงาน สทช.12
  อัลบั้มรูปภาพ
  ผู้ดูแลระบบ
ลิงค์
ปฏิทิน
Untitled Document
เพลงสทช. 12
ออนไลน์
ออนไลน์ขณะนี้ Untitled Document 1 คน
IP : 54.161.225.51
ทั้งหมด Untitled Document 75591 คน
ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2552
รายงานการประชุม
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
ประจำเดือนมิถุนายน 2557
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
ประจำเดือนกรกฎาคม 2556
ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผส.ทช.ที่ 12 มอบหมายให้นายวโรภาส แสงพายัพ ผอ.สบณ. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเรื่อง การควบคุมคุณภาพการก่อสร้างทางและสะพาน รายละเอียด [คลิ๊ก]
[27 ก.พ. 58]
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผส.ทช.ที่ 12 มอบหมายให้คณะอนุกรรมการส่วนภูมิภาคและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเอกลักษณ์ทาง ทช.ในพื้นที่จังหวัดสตูล รายละเอียด [คลิ๊ก]
[27 ก.พ. 58]
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผส.ทช.ที่ 12 พร้อมด้วยนายวโรภาส แสงพายัพ ผอ.ส่วนบูรณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเหมาะสมของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินกู้ 15,000 ล้านบาท ในเขต จ.สงขลา รายละเอียด [คลิ๊ก]
[16 ก.พ. 58]
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผส.ทช.ที่ 12 ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนเลียบชายแดนด่านสะเดา ด่านปาดังเบซาร์ ที่จะเข้าแผนงานบำรุงทางสายหลัก ปี 2559 รายละเอียด [คลิ๊ก]
[09 ก.พ. 58]
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 นายไกวัลย์ โรจานุกูล ผส.ทช.ที่ 12 ลงพื้นที่ติดตามงานทำเองสาย สข.5057 แยก ถนน ชป.เข้าอ่างเก็บน้ำคลองหลา - บ้านท่าหรั่ง รายละเอียด [คลิ๊ก]
[09 ก.พ. 58]
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจติดตามความเหมาะสมของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2558 (งบ 15,000 ล้านบาท) รายละเอียด [คลิ๊ก]
[04 ก.พ. 58]
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผส.ทช.ที่ 12 พร้อมด้วยนายวโรภาส แสงพายัพ ผอ.ส่วนบูรณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเหมาะสมของโครงการ สาย สข.4009 แยก ทล.4083 - บ.กระแสสินธุ์ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินกู้ 15,000 ล้านบาท รายละเอียด [คลิ๊ก]
[02 ก.พ. 58]
ข้อมูลพิกัดตำแหน่งแหล่งวัสดุและราคา ที่ใช้ในการประมาณราคางานทางและสะพานของสำนักทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) ประจำไตรมาสที่ 3 รายละเอียด [คลิ๊ก]
[03 ก.ย. 57]
 
ร่างประกาศ TOR
 
 
ประกาศประกวดราคา
 
 
 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 12(สงขลา) เลขที่ 156 หมู่ที่ 6 ถ.ทุ่งควนจีน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์ 074-251159 , โทรสาร 074-251159