Menu
home
>>
ข่าวรับสมัครงาน

NEW…ประกาศกรมทางหลวงชนบทเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งวิศวกรโยธา และตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ประกาศกรมทางหลวงชนบทเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งวิศวกรโยธา และตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

——————————————————————————————————————————————————————————–

ประกาศกรมทางหลวงชนบทเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

และกำหนดวันเวลาสถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งวิศวกรโยธา และตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

———————————————————————————————————————————————————————————-

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

>>>>> ตำแหน่งวิศวกรโยธา 3 อัตรา

>>>>> พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 2 อัตรา

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านกรเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ ช.1

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ (สัมภาษณ์และปฏิบัติ) และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิน

>>>>> ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ ช.1

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

>>>>> ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล

>>>>> ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

>>>>> ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

>>>>>ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

>>>>>ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

>>ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1

และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

>>ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

>>>>>ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

>>>>>ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

Scroll Up Skip to content